apdaryti

apdaryti
apdarýti tr. 1. didumą darbų nudirbti, apdoroti: Eik tu mano darbus apdarýk Lp. 2. apdoroti, apvalyti: Jau ir anys vasarojų nuo laukų apdãrė Ds. Kad apdarýt šienas šiąnedėl! Sdk. Apdaryk truputį šalines, rugius ryt vešme Mlt. | refl.: Su šienu nebe vargas – apsidãrėm Ds. Pati apsdarýk, tada mañ tvarkyk Trgn.apgenėti, apipjaustyti: Visus kopūstus apdaraũ Lp. Apdarýk šį ėglį, ir bus geras botkotis . Apdarýk burokų, pamerksma Skdt. 3. aprengti, apvilkti: Apdaryk aną, kad nesušaltum J. Apdarýk vaikus šiltai – gal susirgti Tl. Įvedė grakščią mergaitę, baltai apdarytą S.Dauk. Pasirodė raitelis, šarvais aukso apdarytas S.Stan. Nuplyšusį apdaryk, pakeleivingą į namus priimk P. Karališkomis drapanomis būtų apdarytas BBEst6,8. | Sodas pėroms apdarytas N. ^ Maža maža panelė visą svietą apdãro (adata) Prk. | refl. tr., intr.: Apsidãrė kitus drabužius Plng. Apsidarýk storiau, neišvažiuok kaip išplaktas Pln. Lietuvininkai buvo tautiškai apsidãrę Grg. Lig šiol esu pavalgęs ir apsidãręs Šv. Motynėlė gulėjo lovoj apsidariusi Žem. Į kiemą įėjo svečias, juodai apsidaręs LzP. Moteriškės apsidariusios striupkėmis M.Valanč. Plonai buvau apsidaręs BM289. | prk.: Ir aš apsidarydavau savo teisingumu kaip apsiaustu SkvJob29,14.aptaisyti; papuošti: Visi kareiviai ginklais apdaryti I. | Apdarau auksu ką SD228. Sienas marmuru apdarau SD332.Gs įrišti (knygą): Papuoštos visos [knygos], puikiai apdarytos A1884,337. 4. apdažyti: Apdãrė juodai siūlus Lzd.
apdarýtinai adv.: Audimą išaudžiau apdarytinai, t. y. kurį reikia dažyti J.
5. euf. apdergti, apteršti: Vaikas apdãrė motinai sterblę Ukm. | refl.: Apsidãriusį vaiką apkuopė Grž. 6. prk. apgauti: Vienas neik pirkt, ba apdarỹs Slk. Apdãrė mergą, o dabar neima Ktk. | Šiąnakt juos apdãrė (apvogė), tik sienos paliko Ds. \ daryti; antdaryti; apdaryti; atidaryti; įdaryti; išdaryti; nudaryti; padaryti; perdaryti; pradaryti; pridaryti; sudaryti; uždaryti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • apdaryti — apdarýti vksm. Mẽs bùvome paprastai̇̃s, gražiai̇̃s drabùžiais apdarýti …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apdarinėti — 1. iter. dem. apdaryti 2: Padėk apdarinėt grybų Mrc. ║ Apdarinėjom nukirstas pušeles Vrn. Apdarinėk medžio šakas Grv. Mažum apdarinėjai kopūstus? Lp. ║ suskusti: Bulbaites apdarinėsiu Dv. 2. iter. dem. apdaryti 3: Apdarinėjo drabužiais šiltais P …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apzalatyti — ×apzalãtyti tr. 1. N, [K] auksu apdaryti, apauksinti: Auksu tur anys apdaryti (viršuje apsegti, paraštėje apzalatyti) būti BB2Moz28,20. 2. apkalant kuo papuošti: Sidabru apzalatyti Q541. zalatyti; apzalatyti; nuzalatyti; pazalatyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • antdaryti — (ž.) tr. truputį pagerinti viralą uždaru, prabaltinti, pariebinti: Antdaryti viralą negalėjo gavėnioj nė su parūgoms Lnk. Antdaryti kopūstai yr, kad pradaras nepriverda, o kad priverda, vadinas pradaryti kopūstai Šts. daryti; antdaryti; apdaryti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apdairyti — 1. tr. apžiūrėti, apžvelgti: O kunigas apdairys jį antrąkart sekmoj dienoj Ch3Moz13,6. | refl. J: Eik apsidairyk apie triobas, ar neatvažiuoja svečiai Plv. Ir apsidairė, kad ją išvystų Ch1Mr5,32. Ir apsidairęs ant tų, kurie aplink jo sėdėjo, tarė …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apdarydinti — cur. apdaryti 3: Karalius pakėlė aną į užveizėtojus to miesto, apdarydino brangiausiais drabužiais BM345. darydinti; apdarydinti; atidarydinti; išdarydinti; nudarydinti; padarydinti; sudarydinti; uždarydinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apdarymas — apdãrymas sm. (1) → apdaryti 3. | refl.: Tie, kurie stovėjo arčiausia, matyti, buvo žymesni žmonės, taip bent sprendžiau iš jų apsidarymo J.Balč. Biškį užtrukau su apsidãrymu Vvr. ║ Apdarymas sienų marmuru SD332. ║ Dabar knygų apdãrymas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apiprovyti — 1 ×apiprovyti tr.; Sut aptaisyti, apdaryti. provyti; apiprovyti; atprovyti; įprovyti; išprovyti; papaišprovyti; paprovyti; persiprovyti; priprovyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apsegti — apsègti, àpsega, àpsegė tr. 1. Sut apjuosus susieti, surišti, prikabinti. | refl. tr. K: Jis ir jo šoblę apsisegė, ir prie krūtinės geležinį kryžių prisisegė LC1883,29. 2. N, Š apvilkti, aprengti, apmauti: Prastą margienį kokį išaudžia,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atidaryti — 1. intr. atidirbti, atsilyginti darbu: Kaip darysi, taip būs atdaryta Vž. Metus darysi ir atadarysi man ažu kumeles Brsl. Gerai padarei, tai blogai atdarỹs Ad. 2. intr. padaryti kaip buvę, atitaisyti: Padariau tai padariau, ale kap atdaryt? Arm …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”